Overslaan naar content

Opleiding & stage

Instituut Verbeeten is een SBB-erkend leerbedrijf. Daarnaast zijn we ook erkend door CZO-zorgopleidingen voor de opleiding tot radiotherapeutisch laborant. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. We bieden stage- en afstudeerplaatsen op verschillende afdelingen, zowel op mbo- als hbo-niveau. Ook voor studenten van het wetenschappelijk onderwijs zijn er stagemogelijkheden. We werken samen met onder andere:

 • ROC Tilburg (ICT en doktersassistent)

 • MBRT Eindhoven (stages en afstudeeropdrachten)

 • De opleiding Technische Natuurkunde

 • De opleiding Medische Instrumentatie Techniek

 • Koning Willem II College, Den Bosch (doktersassistent)

 • Erasmuc MC (radiotherapeutisch laborant)

Daarnaast zijn stageplaatsen denkbaar vanuit andere opleidingen binnen de afdeling Klinische Fysica & Instrumentatie (KF&I).

Stagiaires werken zo veel mogelijk mee in de praktijk of zijn betrokken, met name bij stageopdrachten, bij de onderzoek- of ontwikkellijnen van de afdeling.

Zin om bij ons stage te lopen of af te studeren? Informeer naar de mogelijkheden bij onze praktijkopleiders. Bel 013 – 594 77 77 of neem contact met ons op via onderstaande button.

Opleiding tot radiotherapeutisch laborant

Elk jaar hebben we twee opleidingsplaatsen voor de, hbo-erkende, inservice opleiding tot radiotherapeutisch laborant. In deze opleiding combineer je leren en werken. Wil je zien voor welk werk je wordt opgeleid? Bekijk hiernaast het filmpje.

De Erasmus Zorgacademie in Rotterdam organiseert de opleiding. De opleiding duurt twee jaar en tien maanden. Het eerste half jaar breng je grotendeels op school door. Vervolgens ga je werkend leren: praktijkweken op onze afdeling Radiotherapie combineer je met lesweken in Rotterdam.

Het is noodzakelijk om te solliciteren voor een opleidingsplaats. De opleiding start in september. De toelatingseisen zijn: havo-diploma met de vakken wiskunde B en natuurkunde. Of een mbo-niveau 4 opleiding, als de kennis van wiskunde B en natuurkunde gelijkwaardig is aan havo-niveau.

Het leerlingensalaris is conform de cao Ziekenhuizen.

Stages en opleiding Klinische Fysica

De afdeling Klinische Fysica & Instrumentatie (KF&I) van Instituut Verbeeten waarborgt de veiligheid en kwaliteit van alle diagnostische en therapeutische apparatuur, de medische computerprogramma's en de (dosismetingen bij) individuele patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen. De afdeling:

 • participeert in nationale en internationale kwaliteitsvergelijkingen;

 • werkt volgens nationale en internationale richtlijnen en

 • wordt periodiek gevisiteerd en gecertificeerd door het NIAZ en de eigen beroepsvereniging NVKF, om te garanderen dat aan alle normen voldaan wordt.

Daardoor voldoen de apparatuur, patiëntonderzoeken en patiëntbehandelingen aan hoge kwaliteitseisen; alle eisen, werkzaamheden en protocollen zijn vastgelegd in een kwaliteitssysteem.

De afdeling KF&I heeft een B-erkenning voor de opleiding tot Klinisch Fysicus Radiotherapie en verzorgt een deel van de opleiding van klinisch fysici in opleiding uit het cluster Utrecht-AMC-Deventer-Tilburg. Daarnaast biedt de afdeling stageplaatsen aan voor zowel hbo- als wo-studenten natuurkunde en medische techniek, maar ook bijvoorbeeld voor studenten informatica en multimedia.  

Tijdens je stageperiode werk je mee aan één van de onderzoek- of ontwikkellijnen van de afdeling. Je woont het overleg binnen de afdeling bij en doet verslag van de onderzoeksresultaten. Onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn bijvoorbeeld:

 • Voorbereiding voor intracraniële stereotaxie

 • Het ontwikkelen van een methode voor de acquisitie en verwerking van 4D-CT's

 • Fusie van MRI- en CT-beelden

 • Het ontwikkelen van een QA-methode voor IMRT en VMAT bestralingen

 • Het uitvoeren van risicoanalyses voor stralingshygiëne

 • Opdrachten om de logistiek van bepaalde werkzaamheden te verbeteren

 • Big data analyses

 • Analyse van behandelresultaten

 • Complicaties en het gebruik van MRI voor prostaatbehandelingen.